Your browser does not support JavaScript!

روغن مخصوص سرخ کردنی کیمبال ویژه

روغن مخصوص سرخ کردنی کیمبال ویژه
روغن گیاهی مخصوص سرخ کردنی کیمبال مناسب برای سرخ کردن انواع غذاها نظیر مرغ، سیب زمینی،ماهی و ... می باشد. برخی از ویژگی های روغن سرخ کردنی به شرح زیر می باشد:
•بو و مزه غذاهای سرخ شده را تغییر نمی دهد.
•امکان استفاده مجدد روغن را به مصرف کندده می دهد.
•از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد.