Your browser does not support JavaScript!
  • Kimbalslide1
  • Kimbalslide20
  • Kimball Ll


درباره ما

صنعت غذایی کیمبال

، از ابتدای سال 1388، با تولید انواع روغن وارد عرصه مواد غذایی شد.امروز کیمبال با تداوم در کیفیت ، نوآوری در محصولات ، ارتباط پایدار با مشتریان و تلاش در جهت حفظ مشتریان وفادار به برندی مورد اعتماد و محبوب مبدل شده است.

مراکز فروش محصولات کیمبال